Stand van zaken grondverkoop aan stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft - Omloop - Rode Ring - Saendelft - Assendelft - Zaanstad - Foto: Pascal Fielmich

Stand van zaken grondverkoop aan stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft

ASSENDELFT – De gemeente Zaanstad heeft een stuk grond aan de Omweg verkocht aan de stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft. De stichting wil hier een moskee bouwen. Omdat het initiatief van de stichting past binnen het bestemmingsplan voor dit gebied, en de stichting begin 2018 over voldoende geld beschikte, is de koopovereenkomst op 16 mei 2018 door beide partijen ondertekend. In het contract is een ontbindende voorwaarde opgenomen over een Bibob onderzoek.

Wat is een Bibob onderzoek?

Een Bibob onderzoek is om te voorkomen dat de overheid een contract aangaat met iemand of een organisatie die strafbare feiten pleegt. Bij Bibob onderzoeken wordt informatie van onder meer het Justitieel informatie en documentatie centrum (Justid), de Politie en de Belastingdienst over de betrokken organisatie of persoon onderzocht. Omdat de informatie in het onderzoek privacygevoelig is, laat de wet Bibob niet toe om het hele onderzoek openbaar te maken. De conclusie van het rapport is openbaar, de achterliggende gegevens niet.

Op 30 mei 2018 is het Bibob onderzoek gestart en op 27 augustus 2018 is dit afgerond. Het onderzoek richtte zich op 3 vragen:

  1. Of er feiten en omstandigheden bestaan die erop wijzen of doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot relevante en recente strafbare feiten. Dit is ontkennend beantwoord.
  2. Of er bij de stichting voldoende geld beschikbaar is om de definitieve grondaankoop te kunnen realiseren. Dit is bevestigend beantwoord. Tevens is de integriteit van de geldstromen voor de grondaankoop positief bevonden.
  3. De onderzoeksvraag of de stichting zich inlaat met religieuze stromingen met vrijheidsbeperkende activiteiten. Dit is ontkennend beantwoord.

Hoe gaat het nu verder?

Door dit positieve Bibob-advies, is de ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst niet in werking getreden. Dat betekent dat de stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft kan doorgaan met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de moskee.

De omgevingsvergunning voor de bouw is op 11 juli 2018 door de stichting aangevraagd. Omdat het initiatief in het bestemmingsplan past, zal er geen bezwaar op de functie van het pand gemaakt kunnen worden. Er kan wel op het ontwerp bezwaar gemaakt worden. De omgevingsvergunning zal binnenkort worden afgegeven. Zodra de vergunning is afgegeven zal dit door de gemeente Zaanstad kenbaar worden gemaakt in het Zaans Stadsblad. Als u vermoedt dat het ontwerp niet voldoet aan het bouwbesluit, kunt u bezwaar maken tegen het ontwerp.

Als de omgevingsvergunning is afgegeven zal er een Bibob onderzoek starten naar de financiering voor de bouw van de moskee. Dit onderzoek kan pas worden afgerond wanneer de financiering volledig rond is, zodat alle gelden onderzocht kunnen worden. Mocht er een negatieve uitkomst zijn dan heeft het college op grond van de Wet Bibob de bevoegdheid om de verleende omgevingsvergunning in te trekken. Als de uitkomst van het Bibob onderzoek positief is verandert er niets en kan de moskee in gebruik genomen worden.

Wilt u nog meer weten?

Ondertussen wil de gemeente zoveel mogelijk het gesprek tussen de bewoners, partners in de wijk en de stichting faciliteren, en bij voorkeur in kleinere groepen zodat er echt ruimte is voor een gesprek. Mocht u in gesprek willen met de gemeente of de stichting, kunt u contact opnemen met Lenie Rademaker via 14075, Facebook, Twitter of via de mail: wijkmanagement@zaanstad.nl.

Stand van zaken grondverkoop aan stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft - Omloop - Rode Ring - Saendelft - Assendelft - Zaanstad - Foto: Pascal Fielmich

Kijk mee met Dit is Assendelft

Hier zie je foto’s van Assendelft, haar inwoners en ondernemers. Het laatste nieuws en de leukste tips.
Volg Dit is Assendelft op Facebook, Twitter, Instagram en kijk mee!

Bron: Gemeente Zaanstad
Beeld: Stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft

Fotograaf Pascal Fielmich / DitisAssendelft.nl

Pascal Fielmich

Fotograaf Pascal Fielmich brengt voor Dit is Assendelft het rustieke lintdorp Assendelft in beeld. Haar evenementen, (ondernemende) bewoners, karakteristieke architectuur en prachtige natuur in de polders, op de dijk en langs de Stelling van Amsterdam (Unesco Werelderfgoed).

Geen reacties

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.